Carbiocal-P

Görünüş

Image module
Image module

Carbiocal-P

Carbiocal-P vegetasiya dövründə yarpaqlara çiləməklə bitkinin böyüməsini davamlı şəkildə gücləndirən rəngsiz mayedir. Bu, yarpaq gübrəsi kimi fəaliyyət göstərən və buxarlanan suyun udulmasına və havada mikro-qida elementlə-rinin emalına kömək edən “mikrob aktivatorudur”. Carbiocal-P yarpaqlar vasitəsilə birbaşa bitki mübadiləsində təsir göstərir. Bitkidə yaşayan mikroorqanizmlər (həm yarpaqlarda, həm də gövdədə) Carbiocal-P çiləmə üsulu ilə aktivləşdirilir; torpaq orqanizmləri kimi onlar da aktivləşir və dərhal yarpaqların üzərinə çökmüş incə tozları, həmçinin mikroelementləri yarpaqlar tərəfindən asanlıqla əmilən qida məhluluna çevirir. Eyni şey havadakı incə hissəciklər ilə də baş verir, sonra bitki tərəfindən yarpaqlar vasitəsilə əmilir və metabolik dövrə daxil olur. Çox incə olduqları üçün dərhal hüceyrələrə nüfuz edə bilirlər, hüceyrə suyu ilə əmilir və beləliklə, dərhal hüceyrə böyüməsinə, hüceyrənin sabitləşməsinə və bitkinin nahəngdar inkişafına kömək edirlər.

Yağış suyu, hava və işıq kimi yarpaqlar tərəfindən udulduğu üçün bitki qidalanma vahidi kimi – işıq, hava və su üstəgəl mikronutrientlər – buxarlanma suyunda atmosfer azotu, mikroelementlər, maqnezium, selenium, bor və bir çox başqaları – tədarük kapilyarları vasitəsilə insanların qan damarlarına bənzər bitkinin hər hissəsinə nəql olunur.

Xüsusiyyət

Əsas üstünlükləri:

– Bitki böyüməsi,

– Yüksək gəlirlilik

– Daha çox enerji məzmunu,

– Sapın dayanıqlığının artması,

– İmmunitet sisteminin gücləndirilməsi,

– Daha az xəstəliklər,

– Daha az zərərvericilər,

– Kök artımının artması,

– Səth axınına, mikrob immobilizasiyasına, buxarlanmaya və denitrifikasiyaya daha az məruz qalır

– Torpaq rütubətinin məhdudlaşdırıcı olduğu quru əkinçilik sahələrində N çatışmazlığından tez bərpa,

– Düzəlişedici qidalanma,

– Qida çatışmazlığını kompensasiya edir,

– Artımın artırılması, – Sürətli nəticələr,

– Xüsusi bitki mexanizmlərini işə salmaq,

– Uzun müddətli çiçəkləmə

– Bitki sağlamlığının yaxşılaşdırılması

– Məhsuldarlığın artırılması

– Azaldılmış böyümə stressi

– Quru dövrlərdə böyümə

– Soyuq və istiyə daha yaxşı dözümlülük

– Xəstəliyə qarşı müqaviməti artırır

– Bitkilərin xəstəliklərə, istiyə və şaxta zədələrinə qarşı müqavimətini artırır.

 

Tərkibi: Enerjiləşdirilmiş Kalsium Karbonat (xüsusi məlumatlarla), təbii su.

İSTİFADƏ QAYDASI

1 hektar kənd təsərrüfatı sahəsinə 5 litr Carbiocal-P 500 litr su ilə qarışdırılır. Hər vegetasiya dövründə yarpaqlara alınan məhlulu sprey edin.

DİQQƏT

 • Çiləmə zamanı, aparatın 3.4 atmosferi (50 psi) təzyiqini aşmayın.
 • Su ilə qarışdırıldıqdan sonra 8 saat ərzində istifadə edərək bitirin.
 • Ələ, gözə ya ağıza düşərkən, adi su ilə yuyun.
 • Dərmanı dondurmayın.
 • Carbiocal-L-in təbii bir çökməsi var. İstifadədən əvvəl silkələyin.
 • Kimyəvi maddələrlə qarışdırmayın.

SAXLAMA

2 il quru, birbaşa günəş işığı olmayan yerdə + 5 ilə + 30 ° C arasında temperaturda saxlayın.

– Su ilə qarışdırma: Qaranlıq otaqda 20-30 °C temperaturda saxlandıqda 8 saat.

QBLAŞMA

 • 5 L. (flexitank),
 • 10 L. (flexitank),
 • 20 L. (flexitank),
 • 125 L. (flexitank),
 • 21000 L. (flexitank)

Ayrı üzvi gübrələr

Image
Organic fertilizer Biohumus
Image
Biomax
Image
Bio-Bitpest
Image
Carbiocal-L