MgNES 6%

Görünüş

Image module

MgNES 6% haqqında

MgNES 6% – xüsusi şelat üzvi gübrə formuludur. Bu preparat hidroksietilendifosfonik turşusu (HEDP) ilə maqnesium (Mg) kimyavi elementin birləşməsidir. Preparat xüsusən xazırlanıb və sertifikatlaşdırılıb bütün bitkilərin becərilməsi üçün və üzvi kənd təsərrufatında istifadəsi icazəlidir. MgNES 6% yeni bir HEDP şelat növüdür və ənənəvi birləşmələrə nisbətən (misin oksidi, misin sulfatı və s.) daha efektivdir. MgNES 6% bitkilərlə daha rahat mənimsənilir neyənki EDTA-Mg.

İstifadə qaydaları

KÖTÜK ALTI TƏDBİQİ (HİDROPONİKA və FERGİTASİYA). 3 dəfə hər 15 gündən bir:

– Ağclar (bütün ağaclar): 4-5 L/ha.

– Paxlalılar: 0.5-2 L/ha. 3-5 yarpaq olan fazasında başlamaq.

– Tərəvəzlər: 1-1,5 L/ha. Veqetasiya başlanandan.

– Giləmeyvə: 2-3 L/ha. Çiçəklənmədən sonra başlamaq.

– Üzüm: 2-3 L/ha. Çiçəklənmədən sonra başlamaq.

– Bir illik bitkilər: bir illik güllər, kətan, çuğundur, kartof, soya, düyü, pambıq, taxıl: 0.5-2 L/ha. Köllaşma başlayan kimi.

– Qarğadalı, günəbaxan: 0,5-2 L/ha. 3-5 yarpaq olan fazadan başlamaq.

– Qalan kənd təsərrufat bitkiləri: 1-2 L/ha. 4-cü yarpaqdan başlamaq.

YARPAQ ÜSTÜ ÇİLƏMƏ. 3 dəfə hər 15 gündən bir:

– Az difisit olan zaman – 0,6-1,2 L/ha.

– Orta difisit olan zaman – 1,8-2,5 L/ha.

– Yüksək difisit olan zaman – 3-5 L/ha.

Üstünlüklər

Preparat ətraf mühidin çirkləndirmir.

pH 4.5-11.0 arasında efektivdir.

Torpaq və digər bakterilər üçün təhlükəsizdir.

Ekosistemi pozmur və daha da dəstəkləyir.

100% suda çözülür.

Xlorsuzdur.

Qeyri toksik üzvi maddədir.

Qabları korlatmır.

Tərkibi

Maqnesium (Mg) 6%, su, HEDP turşusu (C2H2O7P2)

pH=6.0 ±0.5

İstehsalçının tövsiyələri

Xlorsuz su ilə qarışdırmaq.

Su ilə qarışdırandan sonra 6 saatın içində istifadə etmək.

Artıq doza təhlükəsizdir.

Preparat ağıza, gözə, buruna, ələ düşsə – adi su ilə yuyun.

Diqqət

Püskürtmə zamanı 3.5 atmosfer təzyiqi (50 psi) aşmayın.

Istifadə edərkən maska və gözlük istifadə edin.

Preparatı dondurmayın.

MgNES 6%-in təbii çöküntüsü var. Çalxalayıb istifadə edin.

Saxlama qaydaları

+5oC – +25oC temperaturda və tünd, quru yerdə saxlayın.

Saxlama müddəti: 12 ay istehsal tarixindən.

Üzvi gübrələr 2021

Image
CuPRO 5%
Image
FeRRO 6%
Image
MgNES 6%
Image
MnGAN 6%
Image
MoLYB 8%
Image
ZnCUM 10%