MoLYB 8%

Görünüş

Image module

MoLYB 8% haqqında

MoLYB 8% – xüsusi şelat üzvi gübrə formuludur. Bu preparat hidroksietilendifosfonik turşusu (HEDP) ilə molibden (Mo) kimyavi elementin birləşməsidir. Preparat xüsusən xazırlanıb və sertifikatlaşdırılıb bütün bitkilərin becərilməsi üçün və üzvi kənd təsərrufatında istifadəsi icazəlidir. MoLYB 8% yeni bir HEDP şelat növüdür və ənənəvi birləşmələrə nisbətən (misin oksidi, misin sulfatı və s.) daha efektivdir. MnGAN 10% bitkilərlə daha rahat mənimsənilir neyənki EDTA-Mo.

İstifadə qaydaları

ÇİLƏMƏ, SUVARMA, HİDROPONİKA, FERGİTASİYA. 100 L su ilə:

– Dekorativ bitkilər: 50-70 ml.

– Meyvə ağcları: Üzüm: 30-70 ml, Meyvə ağacın fidanı: 30-70 ml, Meyvə ağacı (yeni): 60-120 ml, Meyvə ağacı (normal məhsul): 100-180 ml, Meyvə ağacı (yüksək məhsul): 150-200 ml.

– Tərəvəzlər: 80-120 ml.

– Giləmeyvə: 1-2 L/ha.

– Sitruslar: balaca ağac 30-70 ml, böyük ağac: 60-120 ml.

– Bir illik bitkilər: bir illik güllər, kətan, çuğundur, kartof, soya, düyü, qarğadalı, günəbaxan, pambıq, taxıl: 1-1,5 L/ha.

– Qalan kənd təsərrufat bitkiləri: 1-1,5 L/ha.

Üstünlüklər

Preparat ətraf mühidin çirkləndirmir.

pH 4.5-11.0 arasında efektivdir.

Torpaq və digər bakterilər üçün təhlükəsizdir.

Ekosistemi pozmur və daha da dəstəkləyir.

100% suda çözülür.

Xlorsuzdur.

Qeyri toksik üzvi maddədir.

Qabları korlatmır.

Tərkibi

Molibden (Mo) 8%, su, HEDP turşusu (C2H2O7P2)

pH=6.0 ±0.5

İstehsalçının tövsiyələri

Xlorsuz su ilə qarışdırmaq.

Su ilə qarışdırandan sonra 6 saatın içində istifadə etmək.

Artıq doza təhlükəsizdir.

Preparat ağıza, gözə, buruna, ələ düşsə – adi su ilə yuyun.

Diqqət

Püskürtmə zamanı 3.5 atmosfer təzyiqi (50 psi) aşmayın.

Istifadə edərkən maska və gözlük istifadə edin.

Preparatı dondurmayın.

MoLYB 8%-in təbii çöküntüsü var. Çalxalayıb istifadə edin.

Saxlama qaydaları

+5oC – +25oC temperaturda və tünd, quru yerdə saxlayın.

Saxlama müddəti: 12 ay istehsal tarixindən.

Üzvi gübrələr 2021

Image
CuPRO 5%
Image
FeRRO 6%
Image
MgNES 6%
Image
MnGAN 6%
Image
MoLYB 8%
Image
ZnCUM 10%