FeRRO 6%

Görünüş

Image module

FeRRO 6% haqqında

FeRRO 6% – xüsusi şelat üzvi gübrə formuludur. Bu preparat hidroksietilendifosfonik turşusu (HEDP) ilə dəmir (Fe) kimyavi elementin birləşməsidir. Preparat xüsusən xazırlanıb və sertifikatlaşdırılıb bütün bitkilərin becərilməsi üçün və üzvi kənd təsərrufatında istifadəsi icazəlidir. FeRRO 6% yeni bir HEDP şelat növüdür və ənənəvi birləşmələrə nisbətən (dəmirin oksidi, dəmirin sulfatı və s.) daha efektivdir. FeRRO 6% bitkilərlə daha rahat mənimsənilir neyənki EDTA-Fe və ya EDDHA-Fe.

İstifadə qaydaları

KÖTÜK ALTI TƏDBİQİ (HİDROPONİKA və FERGİTASİYA):

ROOTS APPLICATION (fertigation, hydroponic):

– Ağaclar (hər biri üçün): Üzüm: 15-30 ml, Meyvə ağacın fidanı: 15-30 ml, Meyvə ağacı (yeni): 60-80 ml, Meyvə ağacı (normal məhsul): 80-100 ml, Meyvə ağacı (yüksək məhsul): 100-150 ml.

– Sitruslar: balaca ağac 50-100 ml, böyük ağac: 150-200 ml.

– Dekorativ bitkilər: 500-700 ml hər 1000 kv/m.

– Bir illik bitkilər və güllər: 500-1000 ml hər 1000 kv/m.

– Giləmeyvə: 500-1000 ml hər 1000 kv/m.

– Tərəvəzlər: 300-500 ml hər 1000 kv/m.

– Kənd təsərrufat bitkiləri: 300-500 ml hər 1000 kv/m.

YARPAQ ÜSTÜ ÇİLƏMƏ: yuxarıda göstərilən dozalar üçə bölünür.

Üstünlüklər

Preparat ətraf mühidin çirkləndirmir.

pH 4.5-11.0 arasında efektivdir.

Torpaq və digər bakterilər üçün təhlükəsizdir.

Ekosistemi pozmur və daha da dəstəkləyir.

100% suda çözülür.

Xlorsuzdur.

Qeyri toksik üzvi maddədir.

Qabları korlatmır.

Tərkibi

Dəmir (Fe) 6%, su, HEDP turşusu (C2H2O7P2)

pH=6.0 ±0.5

İstehsalçının tövsiyələri

Xlorsuz su ilə qarışdırmaq.

Su ilə qarışdırandan sonra 6 saatın içində istifadə etmək.

Artıq doza təhlükəsizdir.

Preparat ağıza, gözə, buruna, ələ düşsə – adi su ilə yuyun.

Diqqət

Püskürtmə zamanı 3.5 atmosfer təzyiqi (50 psi) aşmayın.

Istifadə edərkən maska və gözlük istifadə edin.

Preparatı dondurmayın.

FeRRO 6%-in təbii çöküntüsü var. Çalxalayıb istifadə edin.

Saxlama qaydaları

+5oC – +25oC temperaturda və tünd, quru yerdə saxlayın.

Saxlama müddəti: 12 ay istehsal tarixindən.

Üzvi gübrələr 2021

Image
CuPRO 5%
Image
FeRRO 6%
Image
MgNES 6%
Image
MnGAN 6%
Image
MoLYB 8%
Image
ZnCUM 10%