CuPRO 5%

Görünüş

Image module

CuPRO 5% haqqında

CuPRO 10% – xüsusi şelat üzvi gübrə formuludur. Bu preparat hidroksietilendifosfonik turşusu (HEDP) ilə mis (Cu) kimyavi elementin birləşməsidir. Preparat xüsusən xazırlanıb və sertifikatlaşdırılıb bütün bitkilərin becərilməsi üçün və üzvi kənd təsərrufatında istifadəsi icazəlidir. CuPRO 10% yeni bir HEDP şelat növüdür və ənənəvi birləşmələrə nisbətən (misin oksidi, misin sulfatı və s.) daha efektivdir.

İstifadə qaydaları

İstifadə qaydaları.

KÖTÜK ALTI TƏDBİQİ (HİDROPONİKA və FERGİTASİYA):

– Ağclar (bütün ağaclar): balaca ağac 3 L/ha., böyük ağac 6 L/ha.

– Üzüm, sitruslar, tumlu meyvələr: balaca ağac 3 L/ha., böyük ağac 6 L/ha.

– Qoz-fındıq: 1,25 L/ha. Çiçəklənmədən öncə bir dəfə.

– Dekorativ bitkilər: 0,75-1,2 L/ha.

– Tərəvəzlər: 0,75-2,25 L/ha.

– Giləmeyvə: 6-9 L/ha.

– Bir illik bitkilər: bir illik güllər, günəbaxan, kətan, çuğundur, kartof, soya, düyü, pambıq, taxıl və qalan kənd təsərrufat bitkiləri: 1.5-4.5 L/ha.

YARPAQ ÜSTÜ ÇİLƏMƏ: yuxarıda göstərilən dozalar üçə bölünür.

Üstünlüklər

Preparat ətraf mühidin çirkləndirmir.

pH 4.5-11.0 arasında efektivdir.

Torpaq və digər bakterilər üçün təhlükəsizdir.

Ekosistemi pozmur və daha da dəstəkləyir.

100% suda çözülür.

Xlorsuzdur.

Qeyri toksik üzvi maddədir.

Qabları korlatmır.

Tərkibi

Mis (Cu) 10%, su, HEDP turşusu (C2H2O7P2)

pH=6.0 ±0.5

İstehsalçının tövsiyələri

Xlorsuz su ilə qarışdırmaq.

Su ilə qarışdırandan sonra 6 saatın içində istifadə etmək.

Artıq doza təhlükəsizdir.

Preparat ağıza, gözə, buruna, ələ düşsə – adi su ilə yuyun.

Diqqət

Püskürtmə zamanı 3.5 atmosfer təzyiqi (50 psi) aşmayın.

Istifadə edərkən maska və gözlük istifadə edin.

Preparatı dondurmayın.

CuPRO 10%-in təbii çöküntüsü var. Çalxalayıb istifadə edin. 

Saxlama qaydaları

+5oC – +25oC temperaturda və tünd, quru yerdə saxlayın.

Saxlama müddəti: 12 ay istehsal tarixindən.

Üzvi gübrələr 2021

Image
CuPRO 5%
Image
FeRRO 6%
Image
MgNES 6%
Image
MnGAN 6%
Image
MoLYB 8%
Image
ZnCUM 10%