MnGAN 6%

Görünüş

Image module

MnGAN 6% haqqında

MnGAN 10% – xüsusi şelat üzvi gübrə formuludur. Bu preparat hidroksietilendifosfonik turşusu (HEDP) ilə manqan (Mn) kimyavi elementin birləşməsidir. Preparat xüsusən xazırlanıb və sertifikatlaşdırılıb bütün bitkilərin becərilməsi üçün və üzvi kənd təsərrufatında istifadəsi icazəlidir. MnGAN 10% yeni bir HEDP şelat növüdür və ənənəvi birləşmələrə nisbətən (misin oksidi, misin sulfatı və s.) daha efektivdir. MnGAN 10% bitkilərlə daha rahat mənimsənilir neyənki EDTA-Mg.

İstifadə qaydaları

KÖTÜK ALTI TƏDBİQİ (HİDROPONİKA və FERGİTASİYA). 4 dəfə hər 15 gündən bir su ilə:

– Dekorativ bitkilər – suvarma 0,05-0,1%-li konsentrasiya ilə

YARPAQ ÜSTÜ ÇİLƏMƏ. 3 dəfə hər 15 gündən bir:

– Meyvə ağcları (bütün ağaclar): 0,6-1 L/ha. 2 dəfə 15 gün aralıqla.

– Paxlalılar: 0.5-2 L/ha. 3-5 yarpaq olan fazasında başlamaq.

– Tərəvəzlər: 0,3-1 L/ha. 2 dəfə 15 gün aralıqla.

– Giləmeyvə: 0,3-1 L/ha. 2 dəfə 15 gün aralıqla.

– Üzüm: 0,6-1 L/ha. 3 dəfə hər 15 gündən bir.

– Sitruslar: 0,6-1 L/ha. 3-4 dəfə hər 15 gündən bir.

– Bir illik bitkilər: bir illik güllər, kətan, çuğundur, kartof, soya, düyü, qarğadalı, günəbaxan, pambıq, taxıl: 0.3-1 L/ha. 2 dəfə 15 gün aralıqla.

– Qalan kənd təsərrufat bitkiləri: 0,3-1 L/ha. 2 dəfə 15 gün aralıqla.

Üstünlüklər

Preparat ətraf mühidin çirkləndirmir.

pH 4.5-11.0 arasında efektivdir.

Torpaq və digər bakterilər üçün təhlükəsizdir.

Ekosistemi pozmur və daha da dəstəkləyir.

100% suda çözülür.

Xlorsuzdur.

Qeyri toksik üzvi maddədir.

Qabları korlatmır.

Tərkibi

Manqan (Mn) 10%, su, HEDP turşusu (C2H2O7P2)

pH=6.0 ±0.5

İstehsalçının tövsiyələri

Xlorsuz su ilə qarışdırmaq.

Su ilə qarışdırandan sonra 6 saatın içində istifadə etmək.

Artıq doza təhlükəsizdir.

Preparat ağıza, gözə, buruna, ələ düşsə – adi su ilə yuyun.

Diqqət

Püskürtmə zamanı 3.5 atmosfer təzyiqi (50 psi) aşmayın.

Istifadə edərkən maska və gözlük istifadə edin.

Preparatı dondurmayın.

MnGAN 10%-in təbii çöküntüsü var. Çalxalayıb istifadə edin.

Saxlama qaydaları

+5oC – +25oC temperaturda və tünd, quru yerdə saxlayın.

Saxlama müddəti: 12 ay istehsal tarixindən.

Üzvi gübrələr 2021

Image
CuPRO 5%
Image
FeRRO 6%
Image
MgNES 6%
Image
MnGAN 6%
Image
MoLYB 8%
Image
ZnCUM 10%