ZnCUM 10%

Görünüş

Image module

ZnCUM 10% haqqında

ZnCUM 10% – xüsusi şelat üzvi gübrə formuludur. Bu preparat hidroksietilendifosfonik turşusu (HEDP) ilə sink (Zn) kimyavi elementin birləşməsidir. Preparat xüsusən xazırlanıb və sertifikatlaşdırılıb bütün bitkilərin becərilməsi üçün və üzvi kənd təsərrufatında istifadəsi icazəlidir. ZnCUM 10% yeni bir HEDP şelat növüdür və ənənəvi birləşmələrə nisbətən (misin oksidi, misin sulfatı və s.) daha efektivdir. ZnCUM 10% bitkilərlə daha rahat mənimsənilir neyənki EDTA-Zn.

İstifadə qaydaları

KÖTÜK ALTI TƏDBİQİ (HİDROPONİKA və FERGİTASİYA):

– Dekorativ bitkilər: 1-3 L/ha.

– Meyvə ağcları: qoz-fındıq, mango, avokado, banan, palma, kofe, ananas, alma, armud, şaftalı, qaysı, gavalı, gilas, albalı, alça, nar, üzüm, sitruslar, tumlular və sair: (balaca ağac): 3 L/ha., (böyük ağac): 6 L/ha.

– Tərəvəzlər: 1,5-4,5 L/ha.

– Giləmeyvə: 3-6 L/ha.

– Bir illik bitkilər: bir illik güllər, kətan, çuğundur, kartof, soya, düyü, qarğadalı, günəbaxan, pambıq, taxıl: 1,5-4,5 L/ha.

– Qalan kənd təsərrufat bitkiləri: 3-6 L/ha.

YARPAQ ÜSTÜ ÇİLƏMƏ: yuxarıda göstərilən dozalar üçə bölünür.

Üstünlüklər

Preparat ətraf mühidin çirkləndirmir.

pH 4.5-11.0 arasında efektivdir.

Torpaq və digər bakterilər üçün təhlükəsizdir.

Ekosistemi pozmur və daha da dəstəkləyir.

100% suda çözülür.

Xlorsuzdur.

Qeyri toksik üzvi maddədir.

Qabları korlatmır.

Tərkibi

Sink (Zn) 10%, su, HEDP turşusu (C2H2O7P2)

pH=6.0 ±0.5

İstehsalçının tövsiyələri

Xlorsuz su ilə qarışdırmaq.

Su ilə qarışdırandan sonra 6 saatın içində istifadə etmək.

Artıq doza təhlükəsizdir.

Preparat ağıza, gözə, buruna, ələ düşsə – adi su ilə yuyun.

Diqqət

Püskürtmə zamanı 3.5 atmosfer təzyiqi (50 psi) aşmayın.

Istifadə edərkən maska və gözlük istifadə edin.

Preparatı dondurmayın.

ZnCUM 10%-in təbii çöküntüsü var. Çalxalayıb istifadə edin. 

Saxlama qaydaları

+5oC – +25oC temperaturda və tünd, quru yerdə saxlayın.

Saxlama müddəti: 12 ay istehsal tarixindən.

Üzvi gübrələr 2021

Image
CuPRO 5%
Image
FeRRO 6%
Image
MgNES 6%
Image
MnGAN 6%
Image
MoLYB 8%
Image
ZnCUM 10%